P8238415

Hvis du vil mere om Helsingør i Sundtoldstiden, kan du her læse Sundtoldens Helsingør af Tove Lund.