001 Markedsplads

Sundtoldsmarkedets formål er at formidle Helsingørs sundtoldshistorie til de besøgende på markedet. I formidlingen lægger vi vægt på sanselighed, fysisk udfoldelse og historiske informationer, der dels bliver formidlet af de involverede aktører og dels af frivillige og ansatte ved Museerne Helsingør.

Oplevelsen af at komme tæt på historien skabes ved iscenesættelse af en markedsplads, som den kunne have set ud anno 1800 med teltboder, tønder, sække, trækasser mv. Det hele er udvalgt efter studier af 1800-tallets handelsvarer og markedsliv, ligesom skipperlabskovs og den historiske sundtoldsmiddag er udvalgt og frembragt på baggrund af nøje studier af 1800-tals opskrifter.

NB! Besøgende behøver ikke at komme udklædt.